Enten om du tilhører en bedrift som driver med salg eller et firma som tilbyr tjenester – det er pålagt å utstede en faktura til kunden, uavhengig av størrelsen på beløpet. Vi følger skatteetatens krav til bokføring av fakturaer og holder gjerne orden på ditt faktureringssystem.