Frister

Det presiseres at dette er innleveringsfrister til det offentlige.


Regnskapskontoret må ha opplysninger i god tid før disse fristene. Det anbefales at kunden tar en titt i oppdragsavtalen hvor regnskapskontor og kunde har avtalt egne innleveringfrister seg i mellom.


Merverdiavgift terminoppgaver: 10.2 - 10.4 - 10.6 - 31.08 - 10.10 - 10.12

Merverdiavgift årsterminoppgave: 10.3

Merverdiavgift primærnæring: 10.4

Lønn og arbeidgiveravgift: 15.1 - 15.3 - 15.5 - 15.7 - 15.9 - 15.11