Din lokale regnskapsfører

Modum Regnskapskontor SA ble etablert av en gruppe lokale bønder fra nordre del av Modum i 1952,
og vi har ført regnskap mm for det lokale næringsliv, og spesielt landbruket siden oppstarten.

Tidligere var kundemassen primært fra primærnæringen, men i de senere år er flere og flere kunder
fra andre bransjer som eiendom,konsulenter, forretning, helsetjenester, bygg og anlegg m.m.

Vi har en hovedvekt av enkeltpersonforetak, men også flere aksjeselskaper og ansvarlige selskaper