Våre tjenester

  • Regnskapsføring, alle typer næringer
  • Lønn
  • Fakturering
  • Årsoppgjør med likningspapirer
  • Rådgivning
  • Firmaetablering
  • Gårds- og Eiendomsoverdragelse.
  • Bistand ved bo-oppgjør.